Haldane – What have the economists ever done for us?

Alltid lika intressante och läsvärda Andrew G Haldane har en artikel på VoxEU om hur den ekonomiska vetenskapen är intellektuella fångar i sina nogsamt utmejslade matematiska modeller, oförmögna att titta upp från sina skrivbord och istället studera världen och människan som den är, utanför fönstret: “There is a long list of culprits when it comes…

Nationalekonomi efter finanskrisen eller Tillväxtens evangelium ifrågasatt

Robert Skidelsky recenserar Adair Turners bok Economics After the Crisis i senaste numret av TLS. Turner kritiserar tre teman som dominerat både den offentliga diskursen och de politiska förslag som följt i dess kölvatten de tre senaste decennierna: “His book challenges the three main planks of what he calls the “instrumental conventional wisdom”. The first…

Den fria marknadens absoluta ofelbarhet eller one size never fits all

När man diskuterar privatisering eller avreglering avslutas ofta meningsutbytet med att den fria marknaden med dess påstådda fria val alltid är så mycket bättre än varje annat alternativ. Det är sant i de allra flesta fall. Om allt annat lika är marknadsmekanismen att föredra framför statlig reglering. Den negativa friheten trumfar oftare den positiva än…

Economics in Denial

Howard Davies har en bra artikel på Project Syndicate om den ekonomiska vetenskapens oförmåga att ta till sig ny information, Economics in Denial: “These are fertile fields for future study, but what of the core disciplines of economics and finance themselves? Can nothing be done to make them more useful in explaining the world as…

Shiller’s FiveBooks Interview

The Browser har gjort en FiveBooks Interview med Robert Shiller och han har som vanligt mycket intressant att säga. De fem böcker han framhåller är: Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments The Passions and The Interests: Political Arguments for Capitalism Before its Triumph – Albert O. Hirschman Nudge – Richard H Thaler and Cass Sunstein Fault Lines – Raghuram…