Min väg har alltid varit den indirekta. Det är medlen snarare än målen som intresserar mig och när dessa missbrukas vredgas gudarna. Helig ilska och profanitet tar mig i besittning när lögner uttalas, ännu mer över dess kolportörer. En speciell plats i mitt helvete har de som ger sken av ärligt uppsåt, men med berått mod och kallt stål vanpryder min trädgård med falskhet. Sanningen är det goda och det vackra. Att den ibland är svårfångad kan aldrig vara ett skäl att inte sträva efter den.

Den största lögn som upprätthålls i samhället idag sedan metafysiken trängts tillbaka till köksbordet, finns inom den ekonomiskt/politiska sfären. Den säger att människan är rationell och att marknaden är effektiv. Från dessa två antaganden baseras sedan det ena luftslottet efter det andra. Det är bara ett litet, litet problem: båda är falska. Ett dramatiskt paradigmskifte är i antågande där empiri och fakta ersätter ekande teorier och tomma axiom. Det nuvarande paradigmet som det traderas av prästseminariet på Sveavägen och dess apologeter inom press och politik är i grunden ifrågasatt som det ideologiska projekt det är.

/Nolle

(nolle_at_exfalso.se)