Jessica Whyte – The Morals of the Market

Liberalismens förlorade heder – Kap. 10 Lögner, förbannade lögner och hyckleri. När den demokratiska vågen bröt genom aristokratins skyddsvallar i början på förra seklet gick det inte att styra genom kungörelser bakom gevärspipan längre. Eliten tvingades konstruera nya sätt att rättfärdiga sin makt på. Det George Orwell kallade nyspråk har sedan dess varit ett mycket…

Mittens rike – En studie i hyckleri och kognitiv dissonans

Liberalismens förlorade heder – Kap. 9 “The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear.” Antonio Cramsci, Prison Notebooks, Vol. 1 Cramscis citat är välbekant och möjligen en smula slitet. Men det förtar inte dess förmåga…

Fri forskning eller fabricerat eftermäle?

Liberalismens förlorade heder – Kap. 8 Varför har neoliberalismen med sin radikala och ensidiga politiska doktrin och libertarianismen med sin extrema människosyn blivit så framgångsrika i ett tidigare så egalitärt präglat land som Sverige? Fyrtiofem år efter att Friedrich Hayek och Milton Friedman (Friedman fick priset 1976, inte 1967.) kom till Stockholm för att hedras…

Kan inte någon förbarma sig och bända spaden ur händerna på Kay Glans?

Liberalismens förlorade heder – Kap. 7 På förstasidan i senaste numret av Respons sitter en medelålders man med begynnande flint och grå kostym. Han har en grå slips runt halsen, en fyrkantig portfölj bara en byråkrat kan älska står på golvet bredvid honom. Väggen bakom honom är grå, den snörräta raden av stolar likaså. Som…

Neoliberalism – Absoluta rättigheter för kapitalet och skendemokrati för folket

Liberalismens förlorade heder – Kap. 6 Det krävs ofta ett visst mått av historisk distans innan samtidens idéer kan undersökas med liknöjt patos. Utan tiden är det politik, och politik är “politik”. De senaste tio åren har neoliberalismen på allvar äntligen satts under akademisk lupp. Både med förstoringsglasets precision och med samhällsvetenskapernas breda penslar. Från…