Nationalekonomi efter finanskrisen eller Tillväxtens evangelium ifrågasatt

Robert Skidelsky recenserar Adair Turners bok Economics After the Crisis i senaste numret av TLS. Turner kritiserar tre teman som dominerat både den offentliga diskursen och de politiska förslag som följt i dess kölvatten de tre senaste decennierna: “His book challenges the three main planks of what he calls the “instrumental conventional wisdom”. The first…

Bounded Rationality – The Swedish Way

Här är en artikel i The University of Chicago Magazine som använder statistik från det svenska PPM-systemet för att visa människans begränsade rationalitet. Men den klarlägger också skillnader och stridslinjer mellan Rational Choice och Behavioral Economics. Lång men läsvärd. “Back in Sweden, PPM was conceived on the conventional economic belief that, given lots of information,…

Andrew W. Lo – Adaptive Markets and the New World Order

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1977721 Abstract: The traditional investment paradigm is based on several key assumptions including rational investors, stationary probability laws, and a positive linear relationship between risk and expected return with parameters that are constant over time and which can be accurately estimated. These assumptions were plausible during the “Great Modulation” — the seven decades spanning the…

Fistad av den osynliga handen

Det går ett spöke över världen. Den lovar säckar av guld, ungdom och evig lycka. Om vi människor bara håller oss undan och låter den svänga sitt trollspö skall allt ordnas på det bästa av sätt. Dess namn är Den Osynliga Handen, dess profet Marknaden. Dess budskap sålunda: människan är alltid rationell och marknaden alltid…

Kartan och verkligheten

Diskrepansen mellan påståenden om verkligheten och verkligheten självt är för mig av allra största intresse. Det ger upphov till en aldrig sinande ström av rättfärdig indignation. Livet är så oerhört komplext och omfattande att frågor om vad som är besvärande ofta åsidosätts för vad som anses bör vara. Det pågår en extremt intressant diskussion på utmärkta…