Fri forskning eller fabricerat eftermäle?

Liberalismens förlorade heder – Kap. 8 Varför har neoliberalismen med sin radikala och ensidiga politiska doktrin och libertarianismen med sin extrema människosyn blivit så framgångsrika i ett tidigare så egalitärt präglat land som Sverige? Fyrtiofem år efter att Friedrich Hayek och Milton Friedman (Friedman fick priset 1976, inte 1967.) kom till Stockholm för att hedras…

Anders Borgs kranka feghet

Hur länge ska Anders Borg få leka doktor med grannflickan egentligen? Vår högt ärade finansminister fortsätter sin platonska predikan om hur irrelevant demokrati är. När han intervjuas i The Spectator håller han inte tillbaka, varför skulle han, han har ju löst problemen i dagens samhälle. Vi kan nu upplösa alla parlament, avskaffa alla val och…