Anders Borgs kranka feghet

Hur länge ska Anders Borg få leka doktor med grannflickan egentligen? Vår högt ärade finansminister fortsätter sin platonska predikan om hur irrelevant demokrati är. När han intervjuas i The Spectator håller han inte tillbaka, varför skulle han, han har ju löst problemen i dagens samhälle. Vi kan nu upplösa alla parlament, avskaffa alla val och…