Same same but different

Johan Norberg tycks ha insett att den panglossianska panegyriken över marknadens ofelbarhet inte är lika lättsmält som tidigare. Han har därför ändrat strategi. I en radioessä för OBS i P1 diskuterar han kapitalismens kris och finanskrisens orsaker och nu medger han, om än med reservation, att marknaden, faktiskt, ibland, inte är så perfekt som han…

Lycka, olycka och grundstötta illusioner

Lena Andersson, kvinnan med den väna rösten men sylvassa pennan, resonerar i DN om varför det numera är ideologer på högerkanten som omfamnat lyckan som begrepp. Det är enligt henne ingen tillfällighet att Johan Norbergs senaste bok, ”Den eviga matchen om lyckan”, handlar om lycka. Men det är heller ingen tillfällighet att de mest högljudda…