Om

nolle-roundMin väg har alltid varit den indirekta. Det är medlen snarare än målen som intresserar mig och när medlen missbrukas vredgas gudarna. Jag kan inte hjälpa det, samma sak händer vid uppenbar orättfärdighet. Helig ilska och profanitet överväldigar mig över lögner i allmänhet men kanske dess kolportörer i synnerhet. En speciell plats i mitt helvete har de som ger sken av ärligt uppsåt men med berått mod och kallt stål vanpryder sin omgivning med falskhet. Sanningen är det goda och det vackra. Att den ibland är hal som en tvål är inget skäl att inte sträva efter den.

Den största lögn som upprätthålls i samhället idag sedan metafysiken trängts tillbaka till köksbordet finns inom den ekonomiskt/politiska sfären. Den säger att människan är rationell och att marknaden är effektiv. Från dessa två antaganden baseras sedan det ena luftslottet efter det andra. Det är bara ett litet, litet problem: båda är falska. Ett dramatiskt paradigmskifte är i antågande där empiri och fakta ersätter tomma teorier och antaganden. Det nuvarande paradigmet så som det traderas av prästseminariet på Sveavägen och dess apologeter inom press och politik är i grunden ifrågasatt som det ideologiska projekt det är.

Om andan faller på i vargtimmen går det bra att använda den här adressen: nolle_at_exfalso.se.

/Nolle

Share
%d bloggare gillar detta: