Den fria marknadens absoluta ofelbarhet eller one size never fits all

När man diskuterar privatisering eller avreglering avslutas ofta meningsutbytet med att den fria marknaden med dess påstådda fria val alltid är så mycket bättre än varje annat alternativ. Det är sant i de allra flesta fall. Om allt annat lika är marknadsmekanismen att föredra framför statlig reglering. Den negativa friheten trumfar oftare den positiva än…

Krugman on Romney’s tooth fairies

Paul Krugman kommenterar den ekonomiska rapport som fyra ekonomer från Camp Romney har publicerat som hävdar att Obamas policys endast försämrar återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Och han håller inte tillbaka sin kritik: “The big story of the week among the dismal science set is the Romney campaign’s white paper on economic policy, which represents a…