Don’t fight the acronyms or You can’t eat alphabet soup with a knife and fork

Now, with the Fed being the last of the true Masters of the Universe to reveal their cards, its two thumbs up for risk assets all around. After QE1, QE2 and Operation Twist, Ben Bernanke finally whipped out his secret weapon that’s been bulging uncomfortably from his front pocket for so long – The Open…

Bernanke filosoferar eller Never trust a hippie

Varför är ekonomer alltid så säkra på sin sak och varför har ekonomer alltid fel när de prognosticerar? Sedär en paradox för det 21:a århundradet. Chefen för den amerikanska centalbanken Federal Reserve, Ben Bernanke, kanske sover dåligt av dånet från sedelpressarna i källaren och drömmer om andra mål än högt kapacitetsutnyttjande och prisstabilitet. I ett…

What, me worry?

Nu har mötesprotokollen från Federal Reserves möten från 2006 offentliggjorts. Och det är inte en vacker syn som presenteras. Man kan möjligen hävda att det var konsensusuppfattningen hos i princip hela ekonomkåren just då. Men det hindrar inte att de här graferna från WSJ framkallar en del ofrivilliga flatskratt. I NYT citeras en av ledamöterna…