Den lönnfeta s.k. vetenskapen

Här är en pedagogisk, träffande och rolig video med Ha-Joon Chang som Aeon länkade till. Han tillhör den snabbt ökande skaran av ekonomer som fått nog av sitt eget självupptagna skrå och manar till uppror. Jag rekommenderar hans böcker Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism och 23 Things…

Tomhetens triumf

Tomhetens triumf: Om grandiositet, illusionsnummer & nollsummespel Mats Alvesson Atlas, 2011 Redan innan den svenska sommaren kommit och gått kan jag kora 2015 års viktigaste bok på ärans och hjältarnas språk. Den kom ut redan 2011 och är professor Mats Alvessons hafsigt skrivna men blytunga genomgång av skitsnackets och ytans seger över omdömet och djupet.…

Austerity, or not austerity

Den senaste veckan har erbjudit en fontän av gapflabb, fingervaggande och illa dold schadenfreude. Det är förstås allvarligt när professorer grundar sina slutsatser på felaktiga Excel-kalkyler, ännu allvarligare när de av oklar anledning undantar vissa data som, om de vore inkluderade, helt skulle kullkasta den slutsats de kom fram till. Men kanske allvarligast är när…

Rädda den ekonomiska vetenskapen från ekonomerna

Ronald Coase skriver om ekonomiskråets esoteriska och abstrakta reduktionism i Harvard Business Review. “This separation of economics from the working economy has severely damaged both the business community and the academic discipline. Since economics offers little in the way of practical insight, managers and entrepreneurs depend on their own business acumen, personal judgment, and rules…

Admit economic ignorance

Att erkänna att man inte vet är svårt, nästan lika svårt som att erkänna att man haft fel. Ingenstans är detta så flagrant som inom nationalekonomin. Trots det fortsätter företrädare inom skrået, likväl som politiker, att le krampaktigt inför kamerorna och tillsammans låtsas att ingen kan se kejsarens håriga arsle. Edward Hadas diskuterar insiktsfullt vad…