Liberalismens förlorade heder – Kap. 3

När man läser rubriken till Margit Richerts bidrag till debatten väcks en förhoppning när hon antyder att vad liberalismen innebar tidigare, idag är något helt annat. Det är en extremt viktig insikt eftersom ordet upprepas som ett mantra av alla och envar, men ingen bemödar sig om att förklara vad de menar med det. Det…

Liberalismens förlorade heder – Kap. 2

Anders Q Björkman anser att liberalerna bör ägna mindre tid åt att kritisera sina kritiker och lägga krutet på problemen i samhället. Det låter ju förnuftigt, äntligen någon som tar verkligheten på allvar. Men det avslöjar samtidigt en avgörande blindhet och därmed förskjutning i skuldfrågan. Om man först inte analyserar eller ens vill erkänna sin…

Liberalismens förlorade heder – Kap. 1

J’Accuse…! Svenska Dagbladet tröskar den trötta följetongen ”Liberalismens kris” ännu ett varv, och tidpunkten kunde inte vara bättre vald. Det ger mig en förevändning att slutföra mitt eget bidrag till genren som jag påbörjade när Dagens Nyheter för ett par år sedan bjöd in sina närmaste vänner att på sedvanligt manér å liberalismens vägnar briljera…