SVT suger kamelballe

Tevetablåerna är fyllda kväll efter kväll av måttligt begåvade individer de vill att vi ska känna samhörighet med, journalister med lika måttliga förståndsgåvor, repriser på tjugo år gamla serier och en aldrig sinande ström av sport, av vad ointressant sort det än må vara. Men så ibland dyker det upp ett guldkorn man förstås redan…

Economics in Denial

Howard Davies har en bra artikel på Project Syndicate om den ekonomiska vetenskapens oförmåga att ta till sig ny information, Economics in Denial: “These are fertile fields for future study, but what of the core disciplines of economics and finance themselves? Can nothing be done to make them more useful in explaining the world as…

Same same but different

Johan Norberg tycks ha insett att den panglossianska panegyriken över marknadens ofelbarhet inte är lika lättsmält som tidigare. Därför har han ändrat strategi. I en radioessä för OBS i P1 diskuterar han kapitalismens kris och finanskrisens orsaker och nu medger han, om än med reservation, att marknaden, faktiskt, ibland, inte är så perfekt som han…