Varför agerar Aftonbladet Kultur femtekolonnare åt libertarianismen?

Nu är pappa trött igen. Trött på högerns historieförfalskning, trött på vänsterns oförmåga att se det uppenbara. Trött på att ingen säger ifrån. Trött, så jävla trött. Låt mig förklara. I havet av neoliberala medlöpare brukar Aftonbladets kultursida sitta längst bak i klassen, vicka på stolen och uttråkat titta ut genom fönstret. Alla andra i…

Haldane – What have the economists ever done for us?

Alltid lika intressante och läsvärda Andrew G Haldane har en artikel på VoxEU om hur den ekonomiska vetenskapen är intellektuella fångar i sina nogsamt utmejslade matematiska modeller, oförmögna att titta upp från sina skrivbord och istället studera världen och människan som den är, utanför fönstret: ”There is a long list of culprits when it comes…

Nationalekonomi efter finanskrisen eller Tillväxtens evangelium ifrågasatt

Robert Skidelsky recenserar Adair Turners bok Economics After the Crisis i senaste numret av TLS. Turner kritiserar tre teman som dominerat både den offentliga diskursen och de politiska förslag som följt i dess kölvatten de tre senaste decennierna: ”His book challenges the three main planks of what he calls the “instrumental conventional wisdom”. The first…

SVT suger kamelballe

Tevetablåerna är fyllda kväll efter kväll av måttligt begåvade individer de vill att vi ska känna samhörighet med, journalister med lika måttliga förståndsgåvor, repriser på tjugo år gamla serier och en aldrig sinande ström av sport, av vad ointressant sort det än må vara. Men så ibland dyker det upp ett guldkorn man förstås redan…