Bernanke filosoferar eller Never trust a hippie

Varför är ekonomer alltid så säkra på sin sak och varför har ekonomer alltid fel när de prognosticerar? Sedär en paradox för det 21:a århundradet. Chefen för den amerikanska centalbanken Federal Reserve, Ben Bernanke, kanske sover dåligt av dånet från sedelpressarna i källaren och drömmer om andra mål än högt kapacitetsutnyttjande och prisstabilitet. I ett…