Austerity, or not austerity

Den senaste veckan har erbjudit en fontän av gapflabb, fingervaggande och illa dold schadenfreude. Det är förstås allvarligt när professorer grundar sina slutsatser på felaktiga Excel-kalkyler, ännu allvarligare när de av oklar anledning undantar vissa data som, om de vore inkluderade, helt skulle kullkasta den slutsats de kom fram till. Men kanske allvarligast är när…

Rädda den ekonomiska vetenskapen från ekonomerna

Ronald Coase skriver om ekonomiskråets esoteriska och abstrakta reduktionism i Harvard Business Review. ”This separation of economics from the working economy has severely damaged both the business community and the academic discipline. Since economics offers little in the way of practical insight, managers and entrepreneurs depend on their own business acumen, personal judgment, and rules…